سلسله وبینارهای رایگان آموزشی معاملات الکترونیکی، مناقصات، مزایدات، تدارکات و قراردادها 02142057

پیشنهاد موضوع وبینار

همیار ما باشید و موضوعات وبینارها را شما معرفی کنید.

معاملات و مناقصات شامل قوانین گوناگون و موضوعات تخصصی متنوعی می‌باشند که آگاهی و تسلط بر آنها می‌تواند تا حد بسیار زیادی تضمین کننده موفقیت‌های شغلی ما باشد. سیاست آموزشی و برگزاری سلسله وبینارهای ما بر اساس نیازسنجی بازار معاملات و مناقصات و ارائه پیشنهاد از سوی مخاطبین گرامی تنظیم شده است تا بتوانیم با برگزاری وبینارهای عمومی و خصوصی در حوزه‌های تخصصی مربوطه، گامی موثر در جهت ارتقا و رشد سطح دانش معامله‌گران کشور برداریم. لذا تقاضا می‌شود؛ موضوعات پیشنهادی خود را از طریق فرم زیر برای همیاری ما معرفی نمایید.